Deutsch

English

Vaša pozícia: Home » Morava » Služby, foto » Fotogaléria » Cena...

Cena  a dodacie podmienky ( 1 € = 30,126 Sk )
 

  Počet objednaných CD

Cena za 1 ks CD
  1 ks 5,50 Euro = 165.70 Sk
  2 - 9 ks 5,00 Euro = 150,60
  10 ks a viac 4,00 Euro = 120,50 Sk
  1 ks a viac poštová verzia  (v papierovej obálke) 3,50 Euro = 105,50 S
  1 ks firemná verzia pri odbere minimálne 20 ks* 3,50 Euro = 105,50 S

 
  Firma GINKOPRO nie je platcom DPH. Uvedené ceny platia do 30.12.2009.
 
  Objednaný tovar sa zasiela na dobierku na náklady kupujúceho (balíková zásielka). Pri expedícii tovaru do
  zahraničia je potrebné otvorenie neodvolateľného akreditívu alebo platba predom - číslo účtu oznámim
  e-mailom.

  Na požiadanie je možné zaradiť do CD-súboru fotografií aj fotografie z prostredia Vašej firmy vrátane
  fotografií interiérov. V prípade dodania vlastných firemných fotografií sa jedná o bezplatný úkon. Pri
  objednávke fotografií u fy. GINKOPRO je nutné vopred dohodnúť cenu fotografovania + dopravu.

Hľadanie v katalógu Cdfoto.net:
 

Copyright © 2004 GINKO PRO, Bratislava